Tervetuloa mikaisomaa.fi -sivustolle

Tervetuloa mikaisomaa.fi -sivustolle

Tervetuloa mikaisomaa.fi-sivustolle, jossa pääset tutustumaan yhteiskunnallisiin asioihin ja erityisesti niihin ongelmiin, joita yhteiskunnastamme löytyy. Tutustumme aiheeseen niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta, sekä monenlaisten erilaisten ongelmavyyhtien kautta.

Kaikissa yhteiskunnallisissa ongelmissa on kuitenkin useimmiten kyse useammasta kuin yhdestä asiasta, joten varsinaiseen ongelmavyyhdin ytimeen voi olla hankala päästä. Tästä syystä asioista tulee kuitenkin puhua ja keskustelun herättämistä varten mikaisomaa.fi-sivusto onkin olemassa.

Sivustomme käsittelee yhteiskunnallisia ongelmia varsin laajalla skaalalla. Ennen kuin sivustoon tutustuminen on mielekästä, on kuitenkin tärkeä tietää, mitä käsitellä ”yhteiskunta” oikein tarkoitetaan. Yleensä sillä tarkoitetaan joukkoa ihmisiä, joka asuu tietyllä alueella. Globalisaation ja digitalisaation myötä maailmasta on kuitenkin alkanut muodostua yhä laajemmin yksi suuri yhteiskunta, vaikka toki yhteiskunnalliset ongelmat voivatkin eri maissa olla melko erilaisia.

Haluamme mikaisomaa.fi-sivustolla tutustua yhteiskunnallisiin ongelmiin ja yhteiskunnan epäkohtiin niin maailmanlaajuisella kuin kansallisella tasollakin. Näin pääsemme käsittelemään aihetta vieläkin laajemmin ja monipuolisemmin – ja vaikuttavathan maailman tapahtumat myös Suomen rajojen sisäpuolella.

Politiikka kaiken alkulähteillä

Yhteiskunnan, oli se sitten kansallinen valtio tai muutoin muodostettu yhteisö, päätöksenteko kulkee poliittisen verkoston kautta. Suomessa esimerkiksi päättäjinä toimivat kansan eduskuntaan valitsemat kansanedustajat. Muualla on käytössä myös muunlaisia hallintamuotoja ja päätöksentekokin hoituu eri tavalla. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttuminen, mutta myös niiden luominen ovat yleensä yhteiskunnallisten erimielisyyksien ja ongelmien lähteitä – ainakin jollakin tasolla. Tästä on olemassa lukuisia esimerkkejä, kuten vaikkapa lukuisia kuohuttanut pakolaispolitiikka tai vaikkapa työttömyysluvut.

Yhteiskunnalliset ongelmat ja politiikka on esitetty eri maissa eri tavoin, mutta usein erityisesti vaalien alla tapahtuu jonkinlaista yhteiskunnallista toimintaa. Harmillista kuitenkin on se, että joskus tällaiset eskaloituvat levottomuuksiksi.

Yhteiskunnalliset konfliktit

Kun joukko ihmisiä muodostaa yhteiskunnan, on tuo yhteiskunta aina alttiina myös konflikteille. Yhteiskunnalliset konfliktit eivät ole suoranaisia sotia, vaan niissä aseina käytetään mielenosoituksia tai aiheutetaan muutoin levottomuutta. Mielenosoitukset voivat sujua rauhallisissakin merkeissä, mutta jotkut joukkiot näkevät poliisinkin osana yhteiskunnan mätiä rakenteita, jolloin nämäkin saattavat saada osansa ikävistä levottomuuksien aiheuttamista lieveilmiöistä.

Miksi yhteiskunnallisia konflikteja sitten syntyy? Tähän emme mekään tiedä tietysti yhtä ainoaa ratkaisua, mutta ainakin sen verran on varmaa, että niitä syntyy aina tyytymättömyydestä tehtyihin yhteiskunnallisiin päätöksiin. Konflikteja voi aiheuttaa esimerkiksi pakolaisten tilanne, työttömyys, valtion budjettileikkaukset sekä monet muut asiat. Usein asialla on kuitenkin tiettyyn asiaan perehtynyt joukko, jonka mielipiteet eivät kohtaa poliitikkojen kanssa.

Kun puhutaan yhteiskunnallisista konflikteista, voi konfliktin – esimerkiksi mellakan – alkusyy jäädä uutisoinnissa hämärän peittoon ja tiedotusvälineisiin voi sekavassa tilanteessa päätyä väärää tietoa konflikteista.

Päihteet ja rikollisuus

Yhteiskunnalliset ongelmat nivoutuvat usein toistensa ympärille melko tiiviisti. Tästä ovat osoituksena esimerkiksi päihteet ja rikollisuus, jotka kulkevat usein käsi kädessä. Nämä yhteiskuntaa ravisuttelevat ongelmat luovat kustannuksia yhteiskunnan veronmaksajien maksettavaksi, vähentävät työikäisen väestön tuottavuutta, nostavat itsemurhalukuja ja varmasti aiheuttavat paljon muitakin ongelmia, joiden ehkäisemiseksi niin Suomessa kuin muualla maailmassakin järjestetään päihdevalistusta.

Niin päihteet, kuin rikollisuuskin aiheuttavat myös välillisesti ongelmia lukuisille ihmisille. Tästä syystä näitä ongelmia ei kannata tässäkään luettelemassamme listassa väheksyä, vaikka ne saattavatkin jonkun mielestä tuntua paljon pienemmiltä pahoilta kuin jotkut muut listalla esitetyistä. Rikollisuus on kuitenkin aina yksi suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista ja esimerkiksi suuret huumekartellit pyörittävät aivan omaa yhteiskuntaansa, jossa varsinaisen valtion lait eivät päde, eikä valtaa ole muilla kuin huumepomoilla.

Ympäristöongelmat

Ilmaston lämpeneminen, merten roskaaminen sekä monet muut ympäristöä uhkaavat katastrofit ovat periaatteessa ihmiskunnan itse luomia ongelmia. Maapallon luonnonvaroja alettiin käyttää holtittomasti ja säästelemättä, joka puolestaan johti siihen, että nykyisin ongelmat ovat eskaloituneet jo huomattavan suuriksi. Myös väestön kasvu vaikuttaa tähän globaaliin yhteiskunnalliseen ongelmaan, jonka korjaamiseksi on vielä paljon työnsarkaa jäljellä.

Ihmiset ovat vaikuttaneet elinympäristöönsä, ja niin toki tekevät eläimetkin. Perustavan laatuinen ero tässä kuitenkin on se, että ihmiset haluavat tuottaa voittoa ympäristöstään löytyvillä tuotteilla tai ideoilla. Luonnon ja ympäristön suojelu ja kunnioittaminen ovat tärkeitä toimia, sillä ilman tiettyjä luonnonvaroja elämä maapallolla olisi reilusti hankalampaa.Myös ympäristöongelmien takaa löytyy usein monenlaisia poliittisia päätöksiä. Joillekin poliitikoille asia on tärkeämpi kuin toisille, mutta periaatteessa kenenkään ei kannata kieltää asiaa enää tänä päivänä, sillä ympäristöasiat koskettavat ja tulevat koskettamaan meistä jokaista ainakin tulevaisuudessa, jos ei jo nyt.

Yhteiskunnalliset ongelmat maailmalla ja Suomessa

Kuten mainittua, löytyy yhteiskunnallisia ongelmia kaikkialta maailmasta. Suomi ei ole muusta maailmasta eristetty lintukoto, jossa ei olisi ongelman ongelmaa, mutta toisaalta, mihin tahansa meneekään, löytyy aina asioita, jotka saavat yhteiskunnan jäsenten veren kiehumaan. Globalisaation myötä myös muu maailma ja sen asiat on tuotu puitaviksi myös Suomalaisiin kahvipöytiin, joissa keskustelu saattaa käydä vilkkaana missä tahansa maassa oleviin konflikteihin perustuen.

Se, mikä missäkin maassa katsotaan suurimmaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, riippuu siitä, millaisia muita ongelmia rivissä on. Esimerkiksi köyhissä valtioissa vaikkapa nälänhätä ja puhtaan veden puute ovat niin suuria yhteiskunnallisia ongelmia, ettei muita ongelmia ole helppoa nähdä, vaikka monet ongelmat saattavatkin tällaisissa maissa kummuta juuri ruoan ja puhtaan veden puutteesta. Myös monenlaiset taudit kulkeutuvat, jos ei ole käytössä peseytymismahdollisuutta.

Hyvinvointivaltioissa suurempia yhteiskunnallisia ongelmia voivat olla muun muassa se, ettei hallitukseen luoteta, mutta myös vaikkapa rikollisuus, päihteet tai jokin muu. Yhteiskunnalliset ongelmat eivät välttämättä aina eskaloidu mielenosoituksiksi tai suuriksi kansannousuiksi, mutta joskus saattaa näinkin tapahtua. Ja joskus saattaa myös käydä niin, että ongelma jopa korjautuu parempaan suuntaan.

Mikaisomaa.fi-sivusto vie sinut mielenkiintoiselle tutkimusmatkalle yhteiskuntiin ja niiden ongelmiin. Pääset pureutumaan moniin aiheeseen liittyviin artikkeleihin, pohtimaan omia näkökulmiasi moniin erilaisiin, hankaliinkin, yhteiskunnallisiin tilanteisiin. Sivuston artikkelit ovat kaikki mielenkiintoista luettavaa, joiden avulla kasvatat yhteiskunnallista tietouttasi ja saatatpa onnistua lukemaan yhden, jos toisenkin mielenkiintoisen faktan tältä sivustolta.

Oli sydäntäsi lähellä sitten mikä tahansa yhteiskunnallinen asia, löydät melko varmasti ainakin viittauksen siihen mikaisomaa.fi-sivustolta. Emme halua jättää yhtäkään kiveä kääntämättä, mitä tulee yhteiskuntaan, siinä elävien ihmisten elämänlaatuun sekä yhteiskunnallisten ongelmien kitkemiseen. Ensimmäinen askel muutokseen on asioiden tiedostaminen ja tässä me tällä sivustolla yritämmekin aivan jokaista auttaa.