Vaalien jälkipyykki

Vaalien jälkipyykki

Kun puhutaan yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisista ongelmista, nousee esiin aina monenlaisia politiikkaan liittyviä asioita ja kysymyksiä. Politiikkaan taas liittyvät vahvasti vaalit, jotka vaikuttavat aina sähköistävästi yhteiskuntaan. Ennen vaaleja, vaalilupausten aikaan, ehdokkaat lupaavat monenlaisia asioita ja kertovat kansalle korjaavansa tiettyjä epäkohtia, mutta kun äänet on laskettu ja tulee toiminnan aika, eivät kaikki lupaukset koskaan täyty. Vaalien jälkeen voikin vastassa olla pahantuulisia äänestäjiä, jotka ovat saaneet läpi oman ehdokkaansa, joka ei sitten toteutakaan lupauksiaan.

Mitä kaikkea äänten laskun jälkeen oikein tapahtuu ja millainen jälkipyykki vaaleja seuraa? Nyt kerromme hiukan näistä teemoista niin Suomen kuin koko muunkin maailman näkökulmasta.

Vaalilupaukset ja niiden kuunteleminen

Suomessa vaaleja järjestetään muun muassa eduskunnan valitsemiseksi. Äänestäjän tulee siis valita ehdokas, jonka haluaa ja uskoo ajavan omaa asiaansa eduskunnassa. Tämä ei ole aivan yhdentekevät tehtävä, siispä ehdokkaan valintaan käytetään varmasti paljonkin aikaa. Ehdokkaisiin tutustuessa vastaan tulee lukuisia vaalilupauksia, jotka on usein muovattu kasaan ehdokkaan edustaman puolueen vaaliohjelmasta. Vaalilupauksia kuunnellaan ja niiden perusteella usein tehdään myös päätös siitä, ketä äänestetään. Vaalien jälkeen, jos oma ehdokas onnistuu pääsemään kansanedustajan pallille, saattaa kuitenkin käydä niin, että vaalilupauksen pitäminen ei syystä tai toisesta onnistukaan.

Vaalien jälkeen onkin usein aika tarkastella, kuka tekikään millaisia vaalilupauksia ja miten nämä lupaukset lähtevätkään toteutumaan.

Maailman vaikutusvaltaisimman presidentin valinta ja sen jälkipyykki

Vaikka suomalaisille Suomen presidentin ja eduskunnan valinta ovatkin tärkeitä tapahtumia, eikä tämä tietysti täysin yhdentekevää ole muillekaan valtioille, on silti selvää, ettei Suomen kaltainen pieni valtio ja sen hallinto ole läheskään niin suuressa syynissä kansainvälisesti kuin Yhdysvallat, jonka presidentti onkin yksi maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Tästä syystä kyseisen vaalin jälkeen onkin aina aika mitä mielenkiintoisimmalle jälkipyykille. Yhdysvaltain presidentin valinta on kuitenkin suuri tapahtuma maailmanlaajuisesti.

Vaalien jälkeen on täysin mahdollista, että joillakin alueilla syntyy mellakoita tai muuta häiriötä, onhan kyseessä kuitenkin politiikka, joka on hyvin usein tällaisen toiminnan pohjalla. Jälkipyykkiä käydään myös tiedotusvälineissä, joissa analysoidaan sitä, kuinka uusi presidentti tulee liittovaltiota muuttamaan.